PHILINTER 语学院 亲子游学(2019年 1~2月 寒假 报名中)_菲律宾亲子游学
管理员

    1.     位于菲律宿PHILINTER语教育中心,提供最威的英语教境,生完美地掌握英,适会国际变化。

2.     保障程的连贯性及造努力的学习,每星期六上午提供拓展小组课,提供可以信程安排。

3.     节课45不同科目的程,每日最多可接到八位不同的专职。每位老师为学生布置作、提供一定量的教学,最后价,为学生的英能力提升最大的努力。

4.     国际份额制度和学费定价制度,是一所提供优质语教育的专业教育机

          以运营样教开发提供优质的服,本中心是菲唯一一所加入国际语协会ALTO)的英语教育中心 

a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
a57319ed49689fc22133e2b631c4211e_1526006
 

在线联系